Welkom op de website van stichtingstraat

Stichting Straat organiseert culturele manifestaties over bijzondere Tilburgse straten en stadsgebieden. Met een gevarieerd programma belichten we de historische ontwikkeling van zo’n omgeving, aan de hand van o.a. architectuur, erfgoed, bewonersverhalen, monumenten etc. Bij elke editie wordt samengewerkt met wijkcentra, bewoners, culturele instellingen, kunstopleidingen, gemeente Tilburg, stadsgidsen, historici en architecten.

Stichting Straat wil straat-, wijk- en stadsbewoners op een nieuwe manier laten kijken naar hun woon- en werkomgeving. Zo wordt de beleving versterkt van de ontstaansgeschiedenis, huidige karakteristieken en toekomstige ontwikkelingen. Alle belangstellenden komen op verrassende wijze in contact met zo’n bijzonder stukje Tilburg, in de context van verleden, heden en toekomst.

In 2017 zijn Stichting Straat, Stadsmuseum Tilburg en Factorium Podiumkunsten een structureel samenwerkingsverband aangegaan om nog doelgerichter nieuwe stadsomgevingen te onderzoeken en te openbaren. Met de focus op tastbaar en immaterieel erfgoed.

Het volgende project vindt plaats van 1 t/m 30 september 2018, getiteld: Tussen klooster, Kwetterie en kerk. Dan laten we ons licht schijnen op het stadsgebied Oudedijk (klooster en stadspark), Varkensmarkt, Veestraat, Nieuwstraat en Zeeheldenbuurt. In het menu links vindt u meer informatie over de activiteiten die deze maand worden georganiseerd.