Welkom op de website van stichtingstraat

Stichting Straat organiseert manifestaties over bijzondere Tilburgse straten en hun omgeving.

Met een gevarieerd programma belichten we de historische ontwikkeling van zo’n stadsgebied, aan de hand van o.a. architectuur, stadsnatuur, industrieel en religieus erfgoed, bewoners-beleving, monumenten etc. Bij elke editie wordt samengewerkt met o.a. wijkcentra, bewoners, culturele instellingen, zorginstellingen, scholen, gemeentelijke afdelingen, stads- en natuurgidsen, kunstenaars, historici, architecten e.d. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

Stichting Straat wil straat-, wijk- en stadsbewoners op een nieuwe manier laten kijken naar hun woon- en werkomgeving. Zo wordt de beleving versterkt van de ontstaansgeschiedenis, huidige karakteristieken en toekomstige ontwikkelingen. Alle belangstellenden komen op verrassende wijze in contact met zo’n bijzonder stukje Tilburg, in de context van verleden, heden en toekomst.

De komende editie vindt plaats van 6 t/m 30 april 2017. In die periode vestigen we de aandacht op de Tuinstraat, met eventueel nog uitstapjes in mei.