de Kaajbaand kado

Op 30 april 2017 ontvingen wij van TilburgsAns het pictogram de Kaajbaand. Een prachtig kado!

Meer informatie vindt u op www.tilburgsans.nl.