Buurtmuseum

Stadsmuseum Tilburg en Stichting Straat zijn bezig om voor de maand september een tijdelijk buurtmuseum vorm te geven. De exacte invulling is nog in ontwikkeling, maar er zullen in elk geval unieke oude en nieuwe foto’s worden gepresenteerd, aangevuld met filmbeelden, voorwerpen van wijkbewoners, historische plattegronden etc. Dit aan de hand van allerlei thema’s, de geschiedenis van de wijk en verhalen van bewoners. De locatie(s) wordt spoedig bekendgemaakt.