Debatten

Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg organiseerde voor deze manifestatie twee debatten. De ene stond in het teken van de handhaving en vernieuwing van de stad en de rol van lintbebouwing in dit geheel.

De andere ging over (on-)wenselijke ontwikkelingen van de Korvelseweg op economisch, sociaal en bouwkundig gebied. Met de hamvraag hoe architectuur kan bijdragen aan de leefbaarheid en toekomst van deze straat.

 


Tijdens de discussies was er inbreng van deskundigen, bewoners, ondernemers, wethouders, en ambtenaren.