Lesprogramma

In het kader van deze manifestatie ontwikkelde Ad Roefs een lesprogramma voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met de Korvelseweg als uitgangspunt gingen leerlingen op een ander manier naar de ‘straat’ kijken.

Met als lesonderdelen de straat in het taalgebruik, de geschiedenis van de straat, de straat als structuurgevend element, de straat als ruimtelijk fenomeen en de straat als gebruiksruimte.