Opening

De manifestatie in 2005 werd officieel geopend in de Kapucijnenkerk aan de Korvelseweg, in aanwezigheid van zo’n 250 belangstellenden. Er waren toespraken van o.a. wethouder Hans Janssen en beeldende kunstenaar en buurtbewoner Jan Doms. Tevens werd het programma toegelicht en waren er een audiovisuele presentatie van Peter Hofland, live muziek en koorzang van de Kapucijnen. Met als afsluiting een informeel samenzijn bij Wijnkoperij Van Bilsen.