Bouwborden

Tot 5 juli stonden aan de ringbaan dertig ‘bouwborden’. Vijftien borden bevatten reconstructies van (deels) verdwenen bouwwerken, alsmede gegevens van de opdrachtgevers, architecten, aannemers, bouwjaren e.d. U zag in één oogopslag wat er was en wat daar al dan niet voor in de plaats kwam. Deze reconstructies werden vervaardigd door architect/vormgever Ad Roefs.

 Tevens werden er zeven borden geplaatst met foto’s van historische en veranderde stadsgezichten, en acht borden met werken van beeldende kunstenaars die ‘invulling gaven’ aan lege en vergeten plekken aan de ringbaan.


Deze bouwborden kwamen tot stand dankzij de steun van de gemeente Tilburg en Schatten van Brabant. Schatten van Brabant is een initiatief van de Provincie-Noord-Brabant i.s.m. diverse partners over de betekenis van het verleden voor nu.


Zie de Plattegrond voor de locaties van de bouwborden. Hier vindt u ook de namen van de kunstenaars.