Overzichtsexpositie

Tot en met 1 augustus bood de voormalige Drögefabriek (Goirkestraat) onderdak aan een uitvoerige en gevarieerde expositie over het verleden, het heden en vooral de toekomst van de ringbaan. Vanwege de grote belangstelling werd de oorspronkelijke looptijd met een maand verlengd. Meer informatie over de inhoud en samenstelling vindt u bij Expositie resultaten.

De expositiebijdragen van beeldende kunstenaars en architecten, alsmede een inhoudelijke beschouwing zijn vereeuwigd in een Publicatie.