Stadsgesprek

In 1917 ontwierp ir. J. Rückert de ringbaan rond Tilburg. Ze diende om samenhang te creëren in de infrastructuur van de stad en vormde de buitenste stadsgrens. In 2010 is de betekenis van de ringbaan ingrijpend veranderd. Ze bevindt zich inmiddels midden in het stedelijk weefsel. Ook infrastructureel is de betekenis van de ringbaan veranderd, bijvoorbeeld door een nieuwe ‘buitenring’ en de centrale 'as' Spoorlaan-Hart van Brabantlaan. De  ringbaandelen ontwikkelden zich elk afzonderlijk met een eigen karakter, zowel ruimtelijk, programmatisch als qua belevingswaarde. Elk deel staat voor zijn eigen opgave wat betreft toekomstige ontwikkelingen.

Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) organiseerde op donderdag 27 mei 2010 een discussiebijeenkomst over de toekomst van de ringbaan. Met experts van binnen en buiten Tilburg bediscussieerden we de ringbaan op het niveau van de stad, maar ook in haar regionale en landelijke context. De sprekers waren Jan Brouwer (voormalig rijksadviseur infrastructuur) en Leo Beckers (projectleider Leisure Boulevard). De bijeenkomst werd geleid door Jo Jongen.
 

 

(foto: Joyce Schellekens)