CAST

CAST

Al in 2003 en 2005 was het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg betrokken bij de manifestaties rond bijzondere, betekenisvolle straten in Tilburg. Dit jaar koos Stichting Straat voor de grootste ‘straat’ van de stad, de ringbaan. Eén van de belangrijkste infrastructurele objecten in Tilburg, maar in opzet totaal verschillend van dat andere karakteristieke infrastructurele patroon: de historische lintenstructuur – al veel vaker onderwerp van activiteiten en inspirerende discussies.

Toen Rückert de ringbaan ontwierp vormde deze nog de buitenste stadsgrens, als een band die het onsamenhangende historische stratenpatroon moest samenbinden. Inmiddels bevindt de ringbaan zich op veel plekken echter midden in de stad. Dit werpt de vraag op naar de huidige en toekomstige betekenis van dit infrastructureel object. Ook allerlei ontwikkelingen aan en rond de ringbaan beïnvloeden deze en maken de vraag naar de toekomst actueel. 

In 2009 vierde Tilburg het 200 jarig bestaan van haar stadsrechten. Na een jaar van terugkijken en betekenis zoeken in het verleden is het voor CAST tijd vooruit te kijken. In het voorjaar van 2010 bespreken we in een reeks debatten de ruimtelijke koers van de stad Tilburg en haar positie in de regio en Brabantstad. Eerst gaan we daarbij in op de grote lijnen, daarna zoomen we in op de karakteristieke structuren van de stad; de ringbaan en de linten.

Stichting Straat weet met haar manifestaties niet alleen de in de belangstelling staande straat op een nieuwe manier te belichten, maar biedt daarmee ook een nieuw perspectief op een veel groter gebied. Historie, verhalen en betekenissen worden blootgelegd en de weg wordt vrijgemaakt voor het denken over morgen. Bij het belichten van de ringbaan zal dit een nieuw perspectief op de hele stad bieden en de discussie over de toekomst van Tilburg inspireren. Een discussie waar CAST graag haar bijdrage aan levert.

Evelien Pieters en Bas van der Pol (programmamakers CAST)