Verleden heden toekomst

De ringbaan kent een interessante ontwikkelingsgeschiedenis, die feitelijk in 1922 begon. Sindsdien werd hij grotendeels in de geest van ir. J. Rückert gerealiseerd, maar ‘onderweg’ kwam men nog aardig wat ‘hobbels’ tegen. Het duurde dan ook bijna 40 jaar eer het stadsrondje was voltooid.

 

Ook tegenwoordig is de ringbaan nog vaak onderwerp van gesprek, zeker wat betreft de milieuaspecten die aan deze verkeersader kleven. Ook liggen er aan de zijlijn vele ontwikkelingsgebieden die nog moet worden ingevuld. Tja, de ringbaan blijft letterlijk en figuurlijk in beweging.

 

In het submenu vindt u meer informatie over verleden, heden en toekomst van de ringbaan.