Onderwijs

Aan de Wassenaerlaan en Piet Heinstraat stonden ooit twee basisscholen en een kleuterschool. Die zijn nu ondergebracht in de Brede school De Triangel. Aan de Oudedijk waren ooit vele scholen en opleidingen te vinden, zoals een kweekschool, lyceum, basisschool, kleuterschool, huishoudschool en een mulo. Feitelijk was dit het eerste Tilburgse onderwijsgebied.

Stichting Straat en Stadsmuseum Tilburg onderzochten die historie en legden deze vast in een boek en een straattentoonstelling. Met speciale aandacht voor het onderwijsfundament dat hier werd gelegd door de Zusters van Liefde, en voor het feit dat de kinderen uit de wijk vanwege de grillige parochiegrenzen naar verschillende scholen gingen.

Van 10 t/m 30 september zijn onze bevindingen en de verhalen van direct betrokkenen te bezichtigen op de kloostergevel aan de Oudedijk.