Verleden heden toekomst

Het Wilhelminakanaal en de Piushaven kennen een boeiende ontstaansgeschiedenis. Ook vandaag en in de nabije toekomst zijn er vele ontwikkelingen die de betekenis, het gebruik en de nieuwe beleving van deze Tilburgse waterweg illustreren. In het submenu kunt u hier meer over lezen.