DE WAARDE VAN HET BEWAREN (deel 1)

zaterdag 21 september 2019, van 10.30 tot 15.30 uur

Locatie: Familiemuseum onder d’n Hooizolder en Ons Koningsoord

Aanmelden via onderstaand formulier

 

 

waarde-van-het-bewaren(landscape)

In Berkel-Enschot en Heukelom bevinden zich enkele bijzondere ‘musea’: Onder d’n Hooizolder en Monument van Riel. Op 21 en 24 september zijn er in de ochtend rondleidingen, gevolgd door een lunch en als laatste een gesprek over de waarde van het bewaren van voorwerpen.

In de negentiende en twintigste eeuw werden er overal musea opgericht. Gemeenschappen van een dorp of stad wilden de eigenheid van het woongebied vastleggen in voorwerpen. Tot op de dag van vandaag spannen gemeenschappen zicht in om hun groepsidentiteit te visualiseren in onder andere voorwerpen. In Berkel-Enschot is dat tot op heden niet gebeurd op gemeentelijke of gemeenschappelijk niveau. Voorwerpen zijn er wel verzameld, maar dan door particulieren.

Zaterdag 21 september 2019
Na een rondleiding door het heemmuseum Onder d’n Hooizolder door Mart Koenen. Zijn schoonfamilie had een kleine klompenmakerij. De nog aanwezige klompen en het overgebleven gereedschap waren aanleiding voor Mart om een collectie aan te leggen. De verzameling bevat enkele herinneringen aan het dorp, zoals een foto van de vroegere villa Eben-Haerzer., een borduurwerk van het oude raadhuis, klompen en een karnton van de trappistinnen. Het meest bijzondere is een groen fluwelen vaandel uit 1903 met daarop de tekst ‘Ned. RK Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel Berkel-Enschot’.

Na de rondleiding volgt een bezoek aan Ons Koningsoord, alweer Stadsmuseum Tilburg een kleine expositie heeft ingericht over vier verzamelaars in Berkel-Enschot. Zij hebben een sterke verbondenheid met hun dorp en vinden het belangrijk dat er objecten bewaard blijven. Hier is ook een korte film te zien gemaakt door filmmaker Job van Etten. Hij heeft de verzamelaar bevraagd naar hun argumenten en verbondenheid met het dorp.

Na een lunch bij Hemels, in ons Koningsoord, gaat de groep in gesprek onder leiding van drs. Annette Gaalman die vanuit Erfgoed Brabant, heemkundekringen en musea in Noord-Brabant adviseert op het gebied van collectievorming.

Deelnemen
Inwoners met belangstelling voor de lokale geschiedenis, leden van heemkundekringen en verzamelaars zijn van harte welkom om deel te nemen aan op 21 en/of 24 september. Het is de bedoeling met elkaar in gesprek te gaan over de bewaarde voorwerpen, de hiaten in de geschiedschrijving en het beheer en behoud van verzamelingen. Er kunnen per dag maximaal 25 personen deelnemen.

De dagen worden georganiseerd door Stadsmuseum Tilburg.

 

Praktische informatie: 

Aanvang om 10.30 uur bij Familiemuseum “Onder d’n Hooizolder”, Het Hoekske 6A, 5056 PB Berkel-Enschot.
Einde om 15.30 uur in Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot.

Deelname is gratis, aanmelden via het formulier op deze pagina.